-->

ชีวิตดี๊...ดี ออมวันนี้ กับบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี รับฟรีกระเป๋าผ้า Be Cool

รับฟรี กระเป๋าผ้า Be Cool มูลค่า 129 บาท* เพียงเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป หรือ
บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 11 ม.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 (หรือจนกว่าของจะหมด)

*เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 1.075% ต่อปี เมื่อฝากเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน
เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 2.150% ต่อปี เมื่อฝากเงินเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 12 เดือน

หมายเหตุ
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
การยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
โปรโมชั่นร้านค้าออนไลน์ลด15%

วีดีโอแบบสุ่ม