-->

Exclusive เจาะประเด็น "ผู้ส่งออกข้าว แจงเผือกร้อน ขายข้าวราคาต่ำ" / 2 พ.ย. 59

ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ กำลังเป็นเผือกร้อนของผู้ส่งออกข้าว เพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุ หนึ่งที่ทำให้ราคาข้าวถูก ประเด็นนี้ผู้ส่งออกมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไร ไปติดตามกันกับคุณ วิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
โปรโมชั่นร้านค้าออนไลน์ลด15%

วีดีโอแบบสุ่ม