-->

BBL Trade Expert Knowledge Sharing EP03 – e-Customs ระบบศุลกากร เพื่อผู้นำเข้า-ส่งออก 4.0

การทำธุรกิจส่งออก-นำเข้า ในปัจจุบันซึ่งเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยที่จะช่วยให้ธุรกิจคล่องตัว แข่งขันได้ในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น และ e-Customs หรือ ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็เป็นอีก 1 เครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการยุค 4.0 ควรทำความรู้จักและเรียนรู้ถึงประโยชน์ต่างๆ อีกทั้งการสมัครใช้บริการก็สะดวกสบายไม่ยุ่งยากอีกด้วย
โปรโมชั่นร้านค้าออนไลน์ลด15%

วีดีโอแบบสุ่ม