-->

คลิปงานสัมมนา "การวางแผนจัดการทรัพย์สินในธุรกิจครอบครัว ด้านภาษีและกฎหมาย"

บรรยายโดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด
โปรโมชั่นร้านค้าออนไลน์ลด15%

วีดีโอแบบสุ่ม