-->

สัดส่วนที่พอดี Money Management - อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

“สัดส่วนที่พอดี Money Management”
เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิตการลงทุน
สอนโดย อาจารย์ วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์


กางวางแผนทางความคิดและการวางแผนจัดสรรทางการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการลงทุนในหุ้น คำว่าลงทุนโดยธรรมชาติจะมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอ ทุกคนมีจำนวนเงินที่สามารถลงทุนได้ไม่เท่ากัน พร้อมที่จะยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน ฉะนั้น Think & Money Management เป็น Basic Skill ที่นักลงทุนทุกคนต้องมีก่อน เพราะความคิดที่ถูกต้อง และการจัดสรรเงินที่ดีนั้น จะสามารถเปลี่ยนชีวิต (การลงทุน) ของทุกคนได้ พร้อมก้าวสู่สนามการลงทุนอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://efinschool.efinancethai.com/index.php/courses/learn-free/176-bs03?ref=youtube
โปรโมชั่นร้านค้าออนไลน์ลด15%

วีดีโอแบบสุ่ม