-->

Exclusive เจาะประเด็น “มั่นใจเฟดขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้” / 2 พ.ค. 60

แม้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯในไตรมาสแรกที่ผ่านมา จะออกมาลดลงผิดคาด แต่นักเศรษฐศาสตร์ ยังเชื่อว่า เฟดมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้
โปรโมชั่นร้านค้าออนไลน์ลด15%

วีดีโอแบบสุ่ม